Zimowisko w Sterkowcu

W PSP w Sterkowcu w dniach 27. 01. 2020r.  do 31.01.2020r. odbyło się zimowisko w którym uczestniczyło trzydzieścioro dzieci z klas I —VIII.  Celem zimowiska było przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom oraz pożyteczne zagospodarowanie ich wolnego czasu poprzez promowanie zdrowego  i aktywnego trybu życia.

Zrealizowane zostały zajęcia z zakresu programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”  Andrzeja Kołodziejczyka

  • Ustalono  regulamin oraz zasady pracy.
  • Zrealizowano zajęcia mające na celu rozpoznawanie i nazywanie uczuć.
  • Przeprowadzono pogadanki na temat: Co robić aby być zdrowym? Jak odmawiać gdy się jest namawianym? Jak używać lekarstw?

Uczestnicy zimowiska doskonalili sprawności intelektualne i fizyczne, kształtowali właściwe nawyki i bezpieczne zachowania, rozwijali indywidualne zainteresowania i talenty poprzez udział w rozmaitych zajęciach:

  • Sportowych (gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, rozgrywki w tenisa stołowego, spacery na świeżym powietrzu, zumba fitness)
  • Plastycznych i technicznych (malowanki xxl, zajęcia kreatywne  z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, tworzenie plakatów z zimowiska)
  • Muzycznych (zabawy integrujące przy muzyce, zabawy kołowe ze śpiewem, kółko gitarowe)
  • Komputerowych (programy edukacyjne, Internet, gry komputerowe, prezentacje multimedialne pt „ 6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym?” „Szczegółowe zasady udzielania pierwszej pomocy”)
  • Zajęcia świetlicowe (gry planszowe i edukacyjne; zabawy konstrukcyjne; zimowy Mini MasterChef – dzieci samodzielnie wykonały zdrowe kanapki oraz tosty, poprzedzone rozmową na temat: Pożywienie, które daje moc.)

Podczas zimowiska odbyły się dwie wycieczki do kina CINEMA 3D w Tarnowie na  film pt. „Urwis” oraz do kręgielni BOSiR, które zostały dofinansowane przez Urząd Miejski w Brzesku.

             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.