Zmarł prof. Dr hab. Marek Karwala

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  prof. dr hab.  Marka Karwali, pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Urodzony w 1955 roku  ś.p. prof.  Marek Karwala był  doświadczonym pracownikiem nauki, zatrudnionym od roku 1980  w Uniwersytecie Pedagogicznym ( wcześniej WSP
i AP) w Krakowie,  najpierw na stanowisku asystenta, następnie od roku 1992 jako adiunkta. Zainteresowania naukowe ś.p. prof. Marka Karwali koncentrowały się wokół współczesnej polskiej poezji metafizycznej,  na relacjach  pomiędzy słowem i obrazem.
W obszarze  poezji współczesnej zajmował się  szczególnie wątkami religijnymi w poezji
i zagadnieniem poezji religijnej. Tę ostatnią rozpatrywał głównie na przykładzie twórczości Karola Wojtyły i  ks. Jana Twardowskiego, któremu poświęcił pracę doktorską
„Metafizyka oczywistości. Studium o poezji ks. Jana Twardowskiego”.  Obraz naukowej sylwetki  ś.p. prof. Marka Karwali nie byłby pełny, gdyby  nie  wspomnieć  o działalności  na polu dydaktyki.  Wypromował ponad stu magistrów oraz kilkudziesięciu licencjatów, był ponadto recenzentem kilkuset prac magisterskich i licencjackich. Potwierdzeniem umiejętności, zdolności i zasług dydaktycznych  ś.p. prof. Marka Karwali  był otrzymany
w 2008 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznane  kilkakrotnie nagrody Rektora UP w Krakowie.  Przez wiele lat był  jurorem wojewódzkiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, współpracował ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury
w Krakowie, prowadząc warsztaty literackie oraz wykłady z zakresu literatury współczesnej.  Wygłosił około dwustu wykładów w placówkach oświatowych i kulturalnych w Krakowie, Myślenicach, Zatorze, Tyńcu, Brzesku, Zakopanem, Wieliczce i w wielu innych miejscowościach.  Był jurorem, w tym także przewodniczącym jury w konkursach literackich i konkursach recytatorskich. Był współorganizatorem konferencji naukowej o twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, a także uczestnikiem wielu naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Prowadził  także wykłady dla studentów poza granicami kraju  w Sztokholmie i w Wilnie. Jest twórcą 296 haseł encyklopedycznych
z zakresu literatury światowej dla Encyklopedii PWN. Był wybitnym oratorem, świetnym  nauczycielem, popularyzatorem  nauki.

W zmarłym tracimy wybitnego człowieka , mieszkańca naszej gminy.
Cześć Jego pamięci!

 

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka z Radnymi
Pracownicy Instytucji Gminy Brzesko

prof-marek-karwala-nie-zyje-informator-brzeski-maciej-mazur
Fot. Maciej Mazur/Informator Brzeski

This entry was posted by Sitarz Zofia, on at and is filed under News. Comments are currently closed.