Szpital w Brzesku stracił oddanego pacjentom chirurga

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 10 stycznia 2020 roku zmarł lek. Zdzisław Opach, wyjątkowy człowiek, wybitny chirurg, ale przede wszystkim lekarz oddany całym sercem swoim pacjentom. Praca była dla niego zawsze wielką pasją. Z brzeskim szpitalem związany był od blisko 40 lat.

  Zdzisław Opach urodził się 16 czerwca 1956 roku w Szyku w powiecie limanowskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, które ukończył w 1981 roku. Po studiach zaczął pracować w brzeskim szpitalu jako lekarz stażysta, a rok później na stanowisku młodszego asystenta w oddziale chirurgii.  W 1984 roku zdobył pierwszy, a w 1993 drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W tym samym roku został zastępcą ordynatora, a w 2010 ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej.

  Ponadto w okresie swojej kariery zawodowej pełnił też funkcję kierownika Pogotowia Ratunkowego, kierownika Poradni Chirurgicznej, wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

Za swoje zasługi został odznaczony Medalem 625-lecia Miasta Brzeska.

  Był lekarzem niezwykle pracowitym, aktywnym, stale podnoszącym swoje kwalifikacje. Nie bał się nowości, chętnie wprowadzał je na grunt Szpitala Powiatowego w Brzesku. Był pionierem w zakresie diagnostyki i zabiegów endoskopowych. Cechowały go wysokie kompetencje medyczne, doskonała intuicja chirurga i duże zdolności manualne.

  Był szanowanym i cenionym człowiekiem, wspaniałym kolegą, który swoją wiedzą chętnie dzielił się z innymi lekarzami. Zawsze można było na niego liczyć.

Odejście śp. lek. Zdzisława Opacha jest ogromną stratą dla szpitala i mieszkańców gminy Brzesko.

Pogrzeb śp. Zdzisława Opacha odbędzie się 16 stycznia (czwartek) o godz. 14:00 w kościele   pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

opach_z

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.