Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 28 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, bocheńskiego oraz brzeskiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Komunikat o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 28 listopada przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM 10

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.