Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcji wieczek „L2019” na terenie będącym we władaniu Can-Pack Food and Industrial Packagin Sp. z o. o.; ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica – Oddział Fabryka Opakowań Metalowych  w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 28, na terenie działek nr ew. 897/8, 897/10.

Obwieszczenie

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.