Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie burmistrza Brzeska znak OS.6220.7.2019.AN z dnia 05.11.2019 r.  zawiadamiające strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15kV Brzesko” – zlokalizowana na działce nr 1011/4 w obrębie  ewidencyjnym Brzesko Miasto, zostało zakończone.

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.