Strażackie ćwiczenia powiatowe

26 października odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzeskiego, ich głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 20 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania oceniane według Checklisty. Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt. Ćwiczenia realizowane były w trzech punktach na terenie gminy – na brzeskim rynku, w budynku urzędu miejskiego oraz w siedzibie OSP w Szczepanowie.

Na terenie brzeskiego rynku ćwiczący mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu który uderzył w drzewo. Celem ćwiczenia było odpowiednie rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie medyczne oraz skuteczna ewakuacja i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego poszkodowanego. W trakcie zadania ćwiczący zastęp był oceniany za pozytywne wykonanie czynności, niewłaściwe wdrażanie procedur ratowniczych skutkowało punktami ujemnymi.
Najwyżej ocenione w tym zadaniu jednostki OSP zdobyły następującą ilość punktów:
OSP Jadowniki – 80 pkt
OSP Szczepanów – 72 pkt
OSP Uście Solne – 69 pkt
OSP Doły i OSP Jaworsko (ex aequo)- 68 pkt

W budynku Urzędu Miasta w Brzesku zadaniem ćwiczących było wdrożenie właściwych procedur ratowniczych u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Głównym celem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na niezbędną kontrolę jamy ustnej przed przystąpieniem do oceny stanu poszkodowanego, prowadzenie efektywnego uciskania klatki piersiowej oraz wykorzystanie dostępnego w budynku urzędu defibrylatora AED. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwa ocena stanu poszkodowanego oraz brak znajomości obsługi defibrylatora AED skutkowała przyznaniem punktów ujemnych. Warto zwrócić uwagę, że budynek urzędu, jako jeden z nielicznych wyposażony jest w defibrylator, co w bezpośredni sposób przyczynia się zwiększenia bezpieczeństwa i w razie konieczności do ratowania ludzi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Najlepszych pięć jednostek OSP w tym ćwiczeniu zdobyło następującą liczbę pkt:
OSP Biesiadki – 94 pkt
OSP Porąbka Iwkowska – 84 pkt
OSP Czchów – 69 pkt
OSP Biskupice Melsztyńskie- 68 pkt
OSP Dębno – 65 pkt

Trzecie zdanie realizowane było w kanale warsztatowym w budynku remizy OSP w Szczepanowie, w którym znajdował się poszkodowany z obrażeniami głowy, pleców oraz niedowładem kończyn dolnych. Głównym zadaniem ratowników było dokonanie badania poszkodowanego w ciasnej przestrzeni, wdrożenie odpowiednich procedur ratowniczych, ewakuacja poszkodowanego z kanału i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego do dalszych działań.
Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie następujące jednostki OSP:
OSP Maszkienice – 96 pkt
OSP Czchów i OSP Jadowniki (ex aequo) – 93 pkt
OSP Szczurowa – 92 pkt
OSP Dębno – 90 pkt

Ze wszystkimi trzema zadaniami najlepiej poradził sobie zastęp z JRG Brzesko, który łącznie zdobył 282 pkt. Wśród jednostek OSP klasyfikacja generalna dziesięciu najwyżej ocenionych zastępów wygląda następująco:
OSP Biesiadki – 239 pkt
OSP Jadowniki – 221 pkt
OSP Czchów – 220 pkt
OSP Porąbka Iwkowska- 208 pkt
OSP Maszkienice – 201 pkt

OSP Dębno – 200 pkt
OSP Szczurowa – 196 pkt

OSP Złota – 188 pkt
OSP Borzęcin Górny – 182 pkt
OSP Porąbka Uszewska – 180 pkt

-Wszystkim zastępom gratulujemy realizacji celów ćwiczeń, dziękujemy gospodarzowi miasta, burmistrzowi Tomaszowi Latosze za udostępnienie obiektów do ćwiczeń oraz wsparcie finansowe. Słowa podziękowań kierujemy także do pań z Koła gospodyń Wiejskich ze Szczepanowa za posiłek przygotowany dla uczestników ćwiczeń oraz do księdza proboszcza parafii św. Stanisława w Szczepanowie za udostępnienie obiekt, gdzie omówiono i podsumowano ćwiczenia – mówi Wojciech Podleś z KP PSP w Brzesku.

 

 

_mg_8545 _mg_8548 _mg_8550 _mg_8558 _mg_8570 _mg_8572 _mg_8585 _mg_8590 _mg_8597 _mg_8610 _mg_8615 _mg_8620 _mg_8663 _mg_8665 _mg_8674 _mg_8680 _mg_8681 _mg_8682 _mg_8686 _mg_8702 _mg_8714 _mg_8805 _mg_8807 img_8438 img_8448 img_8456 img_8483 img_8490 img_8493 img_8497 img_8500 img_8527 img_8530 img_8533 img_8565 img_8639 img_8641 img_8650 img_8654 img_8658 img_8764 img_8766 img_8768

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.