125 lat szkoły w Sterkowcu

Już od 125 lat szkoła w Sterkowcu kształci kolejne pokolenia uczniów i jest kulturalnym sercem miejscowości. W piątek, 25 października świętowano tę wyjątkową rocznicę placówki, której patronuje św. Stanisław ze Szczepanowa. Uroczystość rozpoczęła msza św. w bazylice w Szczepanowie.
-Dziękuję dyrekcji i kadrze pedagogicznej za bardzo dobrą współpracę na wszystkich odcinkach wychowania i kształtowania młodych charakterów. Świadomi chlubnych tradycji naszej szkoły powinniśmy czynić wszystko co tylko możemy, aby jak najlepiej służyła kolejnym pokoleniom – zaznaczył w homilii ks. prałat Władysław Pasiut. Proboszcz parafii w Szczepanowie przekazał dar dla szkoły – kartę z błogosławieństwem papieża Franciszka.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu. Dyrektor szkoły Maria Dąbrowa-Legutko wygłosiła słowa powitania wraz z okolicznościowym przemówieniem, podkreślając, że jubileusz szkoły zachęca do pochylenia się nad jej historią oraz dokonaniami minionych pokoleń.

-Jestem dumna, że mogę z wami świętować tak wyjątkową rocznicę. Niewiele szkół może szczycić się tak długą historią – powiedziała Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Do Sterkowca przybyło wielu znamienitych gości. Małopolski kurator oświaty Barbara Nowak dziękowała przewodniczącemu Rady Rodziców PSP w Sterkowcu Markowi Zacharze za zaangażowanie w pracę na rzecz placówki i jej wychowanków. -Jesteście wyjątkową społecznością, natomiast szkoła w Sterkowcu faktycznie promieniuje dobrem, mądrością i troską o dziecko. To miejsce ma przyszłość – zauważyła Barbara Nowak. Z rąk przewodniczącego rady rodziców kurator oświaty otrzymała pamiątkowy medal.

Dziś szkoła w Sterkowcu cieszy się popularnością również wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, o czym świadczy znaczący wzrost liczby uczniów w ostatnich latach. -Kiedyś dyskutowano nad ewentualną likwidacją szkoły. Chcę wyraźnie zaznaczyć – podczas mojego urzędowania na pewno do tego tematu nie będziemy wracać. Będziemy dbać o rozwój placówki, aby kształciła dzieci i młodzież na wysokim poziomie – podkreślił burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Przemówienie wygłosił również mieszkaniec Sterkowca i wieloletni wójt Szczurowej Marian Zalewski. Nestor polskiego samorządu przytoczył wiele ciekawostek z historii szkoły, jak i miejscowości. -W Sterkowcu wiele inwestycji wykonano w czynie społecznym. Dzięki mieszkańcom mamy miejscowość, która wyrosła ponad przeciętność. Sterkowiec jest nietuzinkowy i ma przed sobą świetne perspektywy rozwoju – tłumaczył Marian Zalewski.

Wśród gości liczną grupę stanowiły osoby związane z oświatą. Należeli do nich emerytowani nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Brzesko, a także przedstawiciele związku zawodowego – prezes Halina Musiał i wiceprezes Małgorzata Goin. Po wystąpieniach przyszła pora na popisy artystyczne uczniów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli – Barbary Pacury, Anny Tybon i Ewy Wojas przedstawili montaż słowno-muzyczny, przenosząc wszystkich do wspomnień i minionych bezpowrotnie chwil, zdarzeń i znajomych twarzy. Odbyło się również uroczyste ślubowanie pierwszaków, których występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Ostatnim punktem oficjalnej części było odsłonięcie tablicy ku pamięci Franciszka Pikulskiego, fundatora pierwszej szkoły w Sterkowcu. Tablicę ufundował absolwent miejscowej placówki – Marek Duda. Wielu gości wpisało się do księgi pamiątkowej, a na ręce dyrektor złożono mnóstwo kwiatów, życzeń i upominków, za które wdzięczna jest cała społeczność szkolna.

(PSP Sterkowiec)

dsc_0385 dsc_0387 dsc_0391 dsc_0398 dsc_0399 dsc_0404 dsc_0405 dsc_0409 dsc_0410 dsc_0411 dsc_0412 dsc_0415 dsc_0419 dsc_0420 dsc_0423 dsc_0425 dsc_0427 dsc_0428 dsc_0429 dsc_0433 dsc_0440 dsc_0445 dsc_0446 dsc_0453 dsc_0455 dsc_0460 dsc_0466 dsc_0467 dsc_0469 dsc_0471 dsc_0473 dsc_0474 dsc_0476 dsc_0477 dsc_0478 dsc_0479 dsc_0480 dsc_0482 dsc_0484 dsc_0485 dsc_0486 dsc_0488 dsc_0490 dsc_0491 dsc_0492 dsc_0493 dsc_0494 dsc_0495 dsc_0497 dsc_0498 dsc_0500 dsc_0503 dsc_0507 dsc_0508 dsc_0509 dsc_0511 dsc_0512

 

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.