II posiedzenie kapituły przyznawania tytułów honorowych

Uprzejmie zawiadamiam, że II  posiedzenie kapituły przyznawania tytułów honorowych,  odbędzie się 16 października  2019 roku  (środa), o godzinie 14.30  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku, ulica Głowackiego 51.

Proponowany porządek  posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie wniosków o nadanie tytułów honorowych dla:

  • Pani Haliny Mączarowskiej zam. Jasień;
  • Pana Jana Płudowskiego zam. Katowice;
  • Pana Christofa Fishel  zam. Langenenslingen (Niemcy);
  • Pana Sinka Laszlo zam. Szazhalombatta (Węgry)
  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący kapituły, dr Piotr Duda

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.