Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 18 października 2019 r. (piątek), o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51- sala posiedzeń komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji z dnia 18 września   2019 r.
  4. Informacja na temat działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
  5. Informacja na temat funkcjonowania  spółki  BZK w Brzesku oraz spółki MZGM.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.