PSP nr 3 Brzesko – „Odblaskowa szkoła”

Nasz start w akcji „Odblaskowa szkoła” rozpoczęliśmy we wrześniu od zaopatrzenia w kamizelki i elementy odblaskowe 650 uczniów naszej szkoły w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych. Przystępując do konkursu, zaplanowaliśmy wiele działań promujących bezpieczeństwo oraz noszenie odblasków i ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym. Jedną z inicjatyw jest promowanie bezpieczeństwa i noszenia odblasków przez seniorów.

16 i 18 września na zebraniach z rodzicami wychowawcy odczytali „Apel do rodziców – wszyscy dbamy o bezpieczeństwo dzieci i uczymy bezpiecznych zachowań”, w którym mowa jest m.in. o tym, że „Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko policja i szkoła, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie rodziców. To my, rodzice powinniśmy uświadomić sobie zagrożenia, na jakie narażone jest nasze dziecko. To od nas zależy czy nasze dziecko będzie bezpiecznie poruszało się po drodze, czy też będzie narażone na niebezpieczne sytuacje, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia”.

Ponadto rozpoczęliśmy wiele konkursów i inicjatyw, które są w trakcie realizacji. Przed nami odblaskowy październik. O naszych dalszych działaniach i przedsięwzięciach związanych z akcją poinformujemy w kolejnym odcinku.

PSP nr 3 Brzesko

1

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.