Wolne miejsca w domu seniora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że dzienny dom Senior+ z siedzibą przy ul. Okocimskiej 44 dysponuje wolnymi miejscami. Dom seniora jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie gminy Brzesko.

Dom zapewnia szeroką ofertę usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywności ruchowej, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej. Każdy z uczestników ma zapewnione drugie śniadanie, gorący posiłek oraz transport z i do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 14 66 315 83.

20190801_095305 senior-plus-logo

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.