Tydzień przedsiębiorcy

Przedstawiamy harmonogram seminariów organizowanych w ramach „Tygodnia przedsiębiorcy”, który trwać będzie od 23 do 27 września 2019 roku.
23 września – ZUS Tarnów, ul. Kościuszki 32, od godz. 9.00 do 11.00 – „Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych”, „Pracownicze plany kapitałowe – prezentacja rządowego rozwiązania emerytalnego”, „Wypadek przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy w opinii biegłego sądowego z zakresu BHP”.

23 września – ZUS Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 48, od godz. od 9.00 do 11.00 – „Pracuję legalnie i zatrudniam legalnie – mam z tego tytułu świadczenia”, „Kampania Pracuję legalnie – Państwowa Inspekcja Pracy”.

24 września – ZUS Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 48, od godz. 9.00 do 11.00 – „Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych”, „Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja rządowego rozwiązania emerytalnego”.

25 września – ZUS Tarnów, ul. Kościuszki 32, od godz. 9.00 do 11.00 – „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie, mam z tego tytułu świadczenia”, „Kampania Pracuję legalnie – Państwowa Inspekcja Pracy”.

26 września – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Pl. Bema 3, od godz. 11.30 do 13.00 – „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne”, „Dobre praktyki i przedsiębiorczość na rynku pracy”.

27 września – Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, od godz. 10.00 do 12.00 – „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne”, „Rola powiatowego urzędu pracy w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców”.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 14 632-75-96.

plakat-a3-druk

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.