Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Na terenie Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do ósmej edycji projektu „Proaktywni na plus”. Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać  z:
•    Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
•    Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
•    Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
•    Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
•    Indywidualnego doradztwa zawodowego

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 09.09.2019 r. – 20.09.2019 r.

Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Promocja VIII edycji „Proaktywni na plus”

Plakat

Ulotka

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.