Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019”

Ministerstwo Infrastruktury już po raz drugi zaprasza polskie miasta i gminy do udziału w konkursie o nagrody ministra infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT 2019). Kampania ETZT trwa od 16 do 22 września każdego roku. Ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców.

W 2019 roku hasło kampanii –  „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku. Slogan „Chodź z nami!” zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.
Celem konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin oraz grup ludzi, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, instytucji badawczych/dydaktycznych, władz lokalnych/krajowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw publicznych/prywatnych za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT.

Nagrody ministra w kampanii ETZT mają charakter honorowy i będą przyznawane w czterech kategoriach konkursowych:
1.    nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 000);
2.    nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców);
3.    nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego.
4.    wyróżnienie ETZT  dla najbardziej aktywnego województwa.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz wzory formularzy konkursowych określa regulamin. Właściwe formularze konkursu oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich przysyłania zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie późniejszym.

Dodatkowych informacji o przebiegu konkursu udziela Maria Perkuszewska, tel. (22) 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mi.gov.pl
Zachęcamy do rejestracji uczestnictwa w kampanii ETZT 2019 na stronie www. http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl oraz do udziału w konkursie o nagrody ministra infrastruktury.
1280x540

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.