Ogłoszenie Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie

Kłusownictwo to odwieczny problem niektórych kręgów społecznych, które na gruncie aktualnego stanu prawnego podlega odpowiedzialności karnej.Kłusownictwo jako zjawisko społeczne jest problemem nie tylko dla leśniczych, przyrodników i myśliwych, ale każdego obywatela. Każdy z nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej krasie.

W województwie małopolskim kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej wykonuje Państwowa Straż Rybacka, której jednym z głównych celów jest działanie na rzecz ochronnych przyrody, w tym świata zwierząt.

W odniesieniu do form kłusownictwa wykonywanego przy pomocy wnyków, żelaz oraz innych pułapek raniących, a także przypadków z udziałem broni palnej, niewątpliwe najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest  ich wyszukiwanie i neutralizowanie. Z uwagi na trudność w wykryciu osób zajmujących się nielegalnym sposobem wejścia w posiadanie dzikiej zwierzyny, zwracamy się o pomoc. Pomóc może każda osoba korzystająca z rekreacji na terenach niezurbanizowanych, a także każdy z mieszkańców posiadający informację o osobach zajmujących się kłusownictwem w ich otoczeniu, przekazując te informacje właśnie Państwowej Straży Rybackiej.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie

Ogłoszenie Państwowej Straży Rybackiej

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.