Realizujemy zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w miejscowościach Brzesko i Wokowice w gminie Brzesko”. Umowa dotacji nr D/020/19/42 z dnia 03.06.2019 r.

Zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego w następujących lokalizacjach
– Brzesko ul. Wiejska nr działki 578/29 o powierzchni 0,01 ha
– Wokowice os. Olszynowe, nr działki 120/3, 120/4, 131, 132, 137 o łącznej powierzchni 1,25 ha
– Brzesko ul. Topolowa, nr działki 578/34 o powierzchni 0,01 ha
– Wokowice oś. Nowe, nr działki 149, 150/2 oraz 144 o łącznej powierzchni 0,65 ha.
Łączna powierzchnia 1,92 ha.

Realizacja zadania ma na celu
– powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
– zapobieganie rozprzestrzenianiu się inwazyjnego gatunku w Brzesku i Wokowicach
– ochrona zdrowia mieszkańców Brzeska i Wokowic
– zminimalizowanie ryzyka dot. wyginięcia innych gatunków flory oraz wypierania rodzimych gatunków przez barszcz

Koszt zadania: 16290,00 zł brutto
Wydatki kwalifikowane 17593,20
Dotacja WFOŚiGW w Krakowie 7873,31 zł

Link do strony: www.wfos.krakow.pl

900x135

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.