Brzeska komenda ze sztandarem

6 września 2019 roku, to szczególny dzień dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Ta data już na zawsze zapisze się na kartach historii brzeskiej jednostki. Z inicjatywy samorządowców ziemi brzeskiej jednostka otrzymała sztandar, który w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji wręczył komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę powstania policji państwowej to wyraz uznania za rzetelną i ofiarną służbę funkcjonariuszy. Sobotnie uroczystości odbyły się na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku, ceremonię poprzedziła msza w intencji środowiska policyjnego w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoł, przewodniczył je biskup tarnowski pomocniczy, Leszek Leszkiewicz.

Nadinsp. Krzysztof Pobuta- komendant wojewódzki policji w Krakowie powitał zgromadzonych gości, wśród nich Józefę Szczurek-Żelazko, komendanta głównego policji, gen. Jarosława Szymczyka, parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w tym posłankę Urszulę Augustyn, , senatora Zbigniewa Cichonia, dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymona Strzelichowskiego, radnego województwa małopolskiego Józefa Gawrona, wdowę po generale Marku Papale – Małgorzatę Papałę oraz Krystynę Oktawiec – wnuczkę zamordowanego w Miednoje aspiranta policji, Antoniego Rusina. W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Brzesku udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi województwa małopolskiego, byli komendanci powiatowi brzeskiej jednostki oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z brzeską policją, duchowieństwa oraz mieszkańców.

Z inicjatywą nadania sztandaru brzeskiej komendzie wystąpili samorządowcy ziemi brzeskiej zawiązując Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. W trakcie uroczystości odczytano akt nadania sztandaru podpisany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w zastępstwie przez Jarosława Zielińskiego oraz akt wręczenia sztandaru.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce komendanta powiatowego policji w Brzesku, mł. insp. Bogusława Chmielarza dokonał komendant główny, gen. Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszył przewodniczący Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru dla KPP w Brzesku, Andrzej Potępa.
Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Gwóźdź pamiątkowy 100. rocznicy powstania policji państwowej wbiła wnuczka zamordowanego w Miednoje aspiranta policji, Antoniego Rusina – Krystyna Oktawiec. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Szef brzeskich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządowcom za docenienie naszej służby. – My, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przyjmujemy sztandar z honorem i dumą. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Będzie on nam przypominał słowa roty ślubowania: „strzec i chronić nawet z narażeniem życia” – mówił mł. insp. Bogusław Chmielarz w swoim przemówieniu.

Uroczysty apel uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykonując pokaz musztry paradnej. Ceremonię zakończyła defilada z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 1 batalionu czołgów z Żurawicy im. płk. Józefa Koczwary oraz pocztów sztandarowych komend miejskich i powiatowych regionu.

img_1018 img_1025 img_1031 img_1045 img_1051 img_1054 img_1055 img_1056 img_1074 img_1077 img_1080 img_1083 img_1088 img_1094 img_1118 img_1129 img_1133 img_1143 img_1162 img_1172 img_1177 img_1197 img_1218 img_1219 img_1223 img_1234

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.