140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Wczoraj na płycie rynku odbyły się uroczystości z okazji 140-lecia powstania OSP Brzesko oraz Gminnego Dnia Strażaka. Jeszcze w sobotę strażacy ochotnicy uczestniczyli w akcjach ratujących mienie mieszkańców gminy Brzesko, a w niedzielę przy słonecznej już pogodzie obchodzili swoje święto. OSP Brzesko należy do najstarszych straży w województwie Małopolskim. Na przestrzeni lat wielokrotnie uczestniczyła w akcjach gaszenia pożarów, a obecnie jest znana z pomocy mieszkańcom przy akcjach związanych z likwidacją podtopień,  zabezpieczeniem organizacji wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości. Na czele brzeskich ochotników od lat stoi prezes Jan Kasprzyk, wspierany przez przeszło czterdzieści osób – druhów i druhen.

W uroczystościach wzięli udział burmistrz Grzegorz Wawryka, starosta Andrzej Potępa, radni miejscy, prezes powiatowego zarządu OSP dh. Marian Zalewski, komendant powiatowej PSP st. brygadier Dariusz Pęcak, komendant policji insp. Roman Gurgul, prezesi  oraz członkowie ochotniczych straży z terenu gminy Brzesko a także  strażacka orkiestra z Łysej Góry. Dowódcą uroczystości był prezes zarządu gminnego OSP dh. Marian Czarnik.

Po mszy, poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na płytę rynku. Podczas uroczystości  odznaczony został Złotym Znakiem Związku, najwyższym odznaczeniem strażackim, sztandar OSP Brzesko. Odznaczenie takie nadano też dh. Michałowi Habryle, który jednak ze względu na stan zdrowia  nie mógł przybyć na uroczystość. Nadano też Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Złote medale otrzymali: Bogusław Wawryka i Tomasz Multarzyński, srebrne medale Grzegorz Wawryka, Łukasz Wawryka, Irena Wawryka, brązowe medale-Tadeusz Pasierb, Paweł Opioła, Adam Jakóbczyk, Mariusz Stanuch, Henryk Olchawa, Michał Gargul, Zbigniew Dyrlik oraz Jacek Sroka. Burmistrz Grzegorz Wawryka w swoim wystąpieniu podkreślił rolę strażaków ochotników oraz ich zaangażowanie podczas akcji ratujących zdrowie i mienie mieszkańców całej gminy i powiatu.

Burmistrz wręczył  okolicznościową paterę na ręce prezesa Jana Kasprzyka. Słowa uznania oraz okolicznościowe dyplomy przekazali też starosta brzeski oraz komendant PSP. Po uroczystościach, strażacy z OSP Jadowniki zaprezentowali swój kunszt podczas pokazu ratownictwa drogowego. Uroczystościom jak i pokazom towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i turystów, którzy zawitali do Brzeska z okazji m.in. XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

DSC_3050 DSC_2763 DSC_2772 DSC_2785-001 DSC_2811 DSC_2835 DSC_2840 DSC_2844 DSC_2849 DSC_2862 DSC_2864 DSC_2869 DSC_2878 DSC_2883 DSC_2887 DSC_2893 DSC_2896 DSC_2902 DSC_2906 DSC_2907 DSC_2914 DSC_2918 DSC_2923 DSC_2937 DSC_2946 DSC_2953 DSC_2956 DSC_3000 DSC_3014 DSC_3021 DSC_3034

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.