Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku zostało zwołane na 20 września (piątek) 2019 roku, na godz.10.00. Komisja odbędzie się w sali posiedzeń komisji UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21.08. 2019 r.
  4. Informacja na temat funkcjonowania SP ZOZ w Brzesku.
  5. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brzesko .
  6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za I półrocze 2019 r. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał skierowanych do komisji.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji

Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.