Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 23 września 2019 roku (poniedziałek), o godzinie 12.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w sali posiedzeń komisji.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 czerwca i 5 lipca 2019 r.
  4. Informacja na temat funkcjonowania SP ZOZ w Brzesku.
  5. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brzesko.
  6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za I półrocze 2019 r. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i projektów uchwał skierowanych do komisji.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca komisji
Maria Kucia

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.