XIX Diecezjalne Święto Chleba

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, starosta Andrzej Potępa oraz ks. dziekan Józef Drabik zapraszają na XIX Diecezjalne Święto Chleba, które odbędzie się 8 września na Placu Kazimierza Wielkiego.

Program uroczystości
11.20 – zbiórka uczestników w budynku cechu, przy ulicy Ogrodowej
11.30 – przemarsz na Plac Kazimierza Wielkiego
11.40 – wystąpienie burmistrza Brzeska, Tomasza Latochy
11.50 – wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
12.00 – msza w intencji organizatorów, celebruje biskup tarnowski
13.30 – część artystyczna – obrządek dożynkowy w wykonaniu kapeli z Pilzna
13.50 – wystąpienia zaproszonych gości.

swieto-chleba-2019

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.