Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych

W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i samorządów do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów informacyjnych pt.: „Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych”. Seminaria odbędą się w poniższych terminach:

16-09-2019 r. (godz.10.00-14.00) w Hotelu Cristal Park, ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

18-09-2019 r. (godz.10.00-14.00) w Sali Bankietowej „Graffit”, ul. Słowackiego 112b, 32-400 Myślenice

20-09-2019 r. (godz.10.00-14.00) w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowym, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

Ambicją i statutowym celem działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju regionu. Celem konferencji jest podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych form wsparcia biznesu. Nasze wydarzenie to idealna okazja dla przedsiębiorców, aby poznać różne możliwości dofinansowania działalności gospodarczej oraz różne formy wsparcia doradczego.

Uczestnicy seminariów zyskają wiedzę na temat możliwości i warunków wsparcia w poniższych obszarach:

innowacyjne inwestycje (bony na innowacje, doradztwo proinnowacyjne, sieci wsparcia),

internacjonalizację i zdobywanie nowych rynków (krajowe i regionalne wsparcie w formie dotacji z programów operacyjnych – PARP, FEM, instytucje wspierające internacjonalizację),

badania i rozwój (dotacje i pożyczki na nowe produkty, działalność badawczą, zakup wyników prac BR),

ochrona własności intelektualnej (wsparcie dotacyjne z programów krajowych i regionalnych, usługi rzecznika patentowego na uzyskanie ochrony patentowej),

rozwój zasobów ludzkich (pozyskiwanie zasobów ludzkich – projekty wsparcia regionalnego, dotacje na tworzenie miejsc pracy, wsparcie na szkolenia, doradztwo, Baza Usług Rozwojowych, Małopolskie Bony Rozwojowe).

dywersyfikacja produkcji, rozwój przedsiębiorstw (pożyczki, poręczenia).

Więcej informacji i rejestracja na seminaria znajduje się na: www.marr.pl/fep/

grafika

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.