Obwieszczenie burmistrza Brzeska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: OS.6220.2.2019.RC z dnia 20.08.2019 r.   w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja innowacyjnej, lewarowej mikroelektrowni wodnej opartej na nieckach prefabrykowanych w miejscu istniejącego jazu stałego.”

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.