Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu  Rady Miejskiej Brzesku odbędzie się 26 sierpnia  2019 roku  o godzinie 9.00  w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51- sala posiedzeń komisji.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji inwestycji i remontów w przedszkolach i szkołach podstawowych Gminy Brzesko – wizja lokalna w wybranych placówkach;
  5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
  6. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

……………………………
Bartłomiej Turlej

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.