Komisja spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa), o godzinie 8.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 w sali posiedzeń komisji.


Proponowany projekt porządku posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 Lipca 2019 r.
4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
5. Ocena stanu zadłużenia gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji
mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.