Posiedzenie komisji statutowej

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 31 lipca 2019 r. (środa), o godz. 14.30 w przewiązce sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Sprawy bieżące – omówienie zasad pracy komisji.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr Karol Mróz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.