Remont w brzeskiej „jedynce”

Wakacje to czas wypoczynku dzieci, ale to także czas, który wykorzystywany jest na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. Właśnie ruszyły prace remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku. Od 1 września do budynku szkoły podstawowej nr 1 przeniesiona zostanie Szkoła Muzyczna I stopnia.

Koszty remontu w PSP nr 1 w Brzesku
Etap I – przebudowa węzłów sanitarnych – koszt 37 828 zł.
Etap II – adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej – koszt 155 235 zł.
Łączny koszt inwestycji to 193 036 zł. Wszystkie pieniądze pochodzą z budżetu gminy.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku rozpoczyna ósmy rok działalności. Dotychczas mieściła się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przy ul. Królowej Jadwigi 18. Od 1 września placówka prowadzić będzie zajęcia w nowej siedzibie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bartosza Głowackiego 57. Obecnie trwają tam prace remontowe, mające na celu przystosowanie pomieszczeń dla szkoły muzyczne. Szkoła muzyczna w nowej siedzibie będzie dysponować sześcioma salami do prowadzenia zajęć indywidualnych, dwoma salami perkusyjnymi, salą do audycji muzycznych i kształcenia słuchu, w której zostanie zamontowany zakupiony ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego monitor interaktywny. Sala rytmiczna zostanie odpowiednio dostosowana i wyposażona w lustra i drążki. Wszystkie prace przeprowadzone w nowej siedzibie szkoły mają na celu poprawę warunków pracy szkoły.

Szkoła otrzymała dofinansowanie – 40 tysięcy złotych na zakup instrumentów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, łącznie placówka wyda na to 57 300 złotych. Daje to szkole możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej dla najmłodszych dzieci. Umożliwienie rozpoczęcia nauki w jak najmłodszym wieku, w przyszłości zwiększa szanse na podjęcie nauki w szkole muzycznej II stopnia. Za pieniądze z ministerstwa zakupione zostaną akordeon, dzwonki orkiestrowe, tom-tomy, wiolonczela, dwie altówki i pianino. W ramach przyznanych środków zakupiony zostanie także monitor interaktywny.

-Mamy nadzieję, że szkoła nadal będzie się prężnie rozwijać, przyjmować coraz więcej uczniów rozwijając ich talenty i zainteresowania artystyczne – mówi dyrektor placówki, Ilona Latocha-Dylewska.

 

dsc_0031_wynik dsc_0028_wynik dsc_0024_wynik

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.