Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, k. deszczowej oraz przebudowy istn. infrastruktury technicznej (odc. Jadowniki – Sterkowiec).”

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.