Uwaga! Złóż deklarację

Przypominamy, że w związku ze zmianą wysokości opłat za wywóz śmieci, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację, na podstawie której otrzymają nowe blankiety opłat na II półrocze 2019 r.

Aby pomóc i ułatwić mieszkańcom złożenie nowej deklaracji opłat, zamieszczamy wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu.

Deklaracja o wysokości opłaty – wzór

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.