Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.