,,Aktywna tablica”

W ramach  rządowego programu ,,Aktywna tablica” na lata 2017-2019 wszystkie szkoły podstawowe z gminy Brzesko zostały zaopatrzone w interaktywne pomoce dydaktyczne. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Sprzęt, który szkoły mogły zakupić z rządowego programu został przez nie wybrany, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. W bieżącym roku w programie udział wzięły i dotację otrzymały:

L.p. Nazwa szkoły Kalkulacja kosztów
Całkowity

koszt zakupu

pomocy

dydaktycznych

(zł)

Kwota

dotacji

(zł)

Kwota

wkładu

własnego

(zł)

Udział dotacji

w całkowitym

koszcie zakupu

pomocy

dydaktycznych

(%)

1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

w Brzesku

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

w Jadownikach

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
3 Publiczna Szkoła Podstawowa

W Okocimiu

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
4 Publiczna Szkoła Podstawowa

w Porębie Spytkowskiej

 

17 500,00 14 000,00 3 500,00 80
Razem 70 000,00 56 000,00 14 000,00 80

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych w latach 2017 – 2019 we wszystkich szkołach to 209 996,00 zł. Nowoczesny sprzęt przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.

Anna Wąs

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.