Posiedzenie komisji gospodarki finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie komisji gospodarki finansowej – posiedzenie wspólne Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  5 lipca   2019 roku (piątek), o godzinie  9.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18.06.2019 r.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. Ocena funkcjonowania spółek miejskich – wizja lokalna spółki BZK.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

 

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.