Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 5   lipca 2019 roku (piątek), o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 w sali posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Brzesko –  zasoby mieszkaniowe;

– stopień zaspakajania potrzeb (zasiłki i dodatki  mieszkaniowe);

4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.

5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

     Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.