Lista zaakceptowanych ofert w konkursie

Lista zaakceptowanych ofert na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2019 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Lista zaakceptowanych ofert

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.