Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 4 lipca  (czwartek),   2019 roku o godzinie  8.00 w sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 czerwca 2019 r.
  4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  5. Wizja lokalna komisji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brzesko.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.