Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: OS.6220.2.2019.RC z dnia 12.06.2019 r.  w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Instalacja innowacyjnej, lewarowej mikroelektrowni wodnej opartej na nieckach prefabrykowanych w miejscu istniejącego jazu stałego.”

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.