Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli publicznych w 2019 r.

W związku z dużą liczbą dzieci zgłoszonych do przedszkoli w załączeniu przekazujemy korektę harmonogramu dyżurów przedszkoli publicznych w 2019 roku.

Opłata za przedszkole publiczne pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 6059 ).

Opłata za korzystanie z przedszkola będzie przyjmowana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem dyżuru.

Korekta dyżurów przedszkoli publicznych w 2019 roku

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.