Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa – posiedzenie wspólne odbędzie się 18  czerwca   2019 roku (wtorek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17.05.2019 r.
  5. Raport o stanie gminy – analiza i dyskusja nad przedstawionym dokumentem.
  6. Informacja na temat funkcjonowania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, z uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki.
  7. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko – Analiza kosztów wdrażania reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko;
  8. Informacja n/t wykorzystania dotacji i programów unijnych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.