Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli

Opłata za przedszkole publiczne pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 6059 ).

Treść uchwały dostępna jest na stronie www.brzesko.pl w zakładce Samorząd/Rada Miejska/Uchwały Rady/2017-2018/Uchwały z dnia 29.08.2018 r.
Opłata za korzystanie z przedszkola będzie przyjmowana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem dyżuru.

Dyżury przedszkoli publicznych w 2019 r.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.