Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Brzeska znak: OS.6220.14.2018.RC z dnia 09.05.2019 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań  dla przedsięwzięcia pn: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””.

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.