Ogłoszenie o otwartym konkursie

Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2019 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Otwarty konkurs  na realizacje zadań gminnego programu profilaktyki

Zarządzenie nr 136

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej

Oferta

Załącznik nr 1 do oferty

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.