„Nasze dziedzictwo – smacznie, zdrowo i kolorowo”

Gmina Brzesko realizuje operację pn. „Nasze dziedzictwo – smacznie, zdrowo i kolorowo”. Jej celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym zaplanowanym działaniem będzie ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wartość kosztów kwalifikowanych 47 112, 30 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

projekt

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.