„Nasze dziedzictwo-smacznie, zdrowo i kolorowo”

Gmina Brzesko realizuje operację pn. „Nasze dziedzictwo-smacznie , zdrowo i kolorowo”

Cel operacji: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie : Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Wartość kosztów kwalifikowanych 47 112,30 zł

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

projekt

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka, News. Comments are currently closed.