Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,  tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   183/25

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0556 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00050888/2,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Kopernika

Þ    

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ls IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,31 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny do dnia
10 sierpnia 2019r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1064/3, 1065/3, 2747/17

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0045 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00021266/4, TR1B/00054053/8,         TR1B/00037901/3,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi,

Þ   Brzesko, rejon os. Wł.Jagiełły

 

Teren jest sklasyfikowany jako B, R IVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaże o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    13,08 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go maja każdego roku,

Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny
do dnia 10 sierpnia 2019r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony- do trzech lat

 

 


1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2969/1
2. Powierzchnia dzierżawy Þ    0,3097 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00081997/5
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ   Teren jest sklasyfikowany jako  R V

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     1,55 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny
do dnia 10 sierpnia 2019r.

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z póź.zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1946/5, 1488/3
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    2,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00062697/3, TR1B/00081545/2
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ    

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako B, dr.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     działalność handlowa –sprzedaż obwarzanków ze stoiska ruchomego

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     30,48 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    20-go każdego miesiąca z góry,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat

 

 

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   836/11

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0034 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00067216/3
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Garbarska

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    pomieszczenie gospodarcze

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    6,00 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości
wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ   15 maja każdego roku

Þ   Czynsz należny za rok 2019 jest płatny
do dnia 10 sierpnia 2019r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1395

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,05 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00070403/5
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Jadowniki

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ł IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    9,31 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości
wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku

Czynsz należny za rok 2019 jest płatny
do dnia 10 sierpnia 2019r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.