Dbają o przedszkole i plac zabaw

“Zielone otoczenie wokół naszego przedszkola i placu zabaw” – pod takim hasłem mieszkańcy Wokowic – rodzice oraz dzieci wykonali prace porządkowe mające na celu upiększenie miejsc, w których dużo czasu spędzają najmłodsi mieszkańcy miejscowości.

Mali ogrodnicy wraz z dorosłymi podzielili się na dwie grupy, pierwsza z nich zadbała o plac zabaw – wykosili trawę i obsadzili teren tujami. Druga ekipa wyrównywała teren przed placówką przedszkola, rozłożyła folię i zasadziła rośliny. Zainteresowane dzieci uczestniczyły we wszystkich pracach – od przygotowania terenu po rozłożeniu foli oraz zaprojektowanie i sadzenie roślin.

Poznawanie zagadnień ochrony środowiska kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności za utrzymanie naturalnych i sztucznych ekosystemów, rozwija zdolność odczuwania piękna przyrody, jej krajobrazów oraz chęć włączenia się do działań na rzecz ochrony przyrody.

Tegoroczne działania na przedszkolnym terenie dzieci prowadziły dzięki hojności i pomocy burmistrza – Tomasza Latochy, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju – Barbary Kuczek, dyrektorce pacówki – Anety Kurek i sołtyski Wokowic – Eweliny Damasiewicz.

1 2 3 4 5 7 8 60865726_261162604700661_2473224799636160512_n

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.