Posiedzenie komisji gospodarki finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  22 maja  2019 roku (środa), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w Brzesku  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17.04.2019 r.
  4. Informacja na temat funkcjonowania Brzeskich Zakładów Komunalnych, analiza gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018 i zamierzeniami na rok 2019
  5. Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 r.
  6. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 r.
  7. Zapoznanie się i analiza sprawozdania dotyczącego współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2018 r.
  8. Zapoznanie się z informacją oraz analiza wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 r.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  10.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.