Wodociąg w Porębie Spytkowskiej ukończony

18 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie budowy 4. etapu sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej. Inwestycja o wartości ponad 2,5 miliona złotych była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowanie wynosiło 1,2 miliona złotych. 0-wynik

Ze strony Urzędu Miejskiego w Brzesku udział w uroczystości wzięli burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha, dyrektor Wydziału Infrastruktury Bogdan Dobranowski i nadzorujący inwestycję  ze strony urzędu – Zbigniew Witowski. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy – Gminnej Spółki Komunalnej z Lisiej Góry – prezes Marek Filipowski i Rafał Tworek, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji reprezentowali prezes Zbigniew Gładyś, Michał Turlej, a także inspektor nadzoru Józef Leś.

Burmistrz Tomasz Latocha podkreślił szczególne znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców gminy. Budowa ostatniego, blisko trzynastokilometrowego odcinka sieci głównej kończy wieloletni proces wodociągowania nie tylko Poręby Spytkowskiej, ale również całej gminy. W przyszłości inwestycje wodociągowe w gminie Brzesko będą polegały tylko na budowie krótkich odgałęzień od istniejących sieci głównych.

1_wynik 2_wynik 4_wynik 5_wynik 6_wynik 7_wynik 8_wynik 9_wynik 10_wynik 11_wynik 12_wynik 12a_wynik

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.