Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 23 kwietnia  2019 roku ( wtorek )  o godzinie 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego dnia 12 marca 2019 r.
  4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na 2019 r.
  5. Wstępna informacja o naborze do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko.
  6. Wstępne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli publicznych Gminy Brzesko.
  7. Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku.
  8. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.
  9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji   Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                                                                                                 mgr Bartłomiej Turlej     

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.