Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu:  17 Kwietnia 2019 roku / środa / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 marca 2019 r. 2019 r.
  4. Omówienie i analiza informacji dotyczącej funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  6. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  8.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                             

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

 

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.