Kampania pt.: „Narkotyki zabijają”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Jej hasło brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania jest organizowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2018-2020. Ma ona na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Jednym z elementów kampanii będzie spot filmowy, o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Spot ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Istotą kampanii oprócz szerokich przedsięwzięć związanych ze spotkaniami z dziećmi i młodzieżą jest również prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych w mediach lokalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także przekazywanie informacji oraz linków do poszczególnych wydarzeń realizowanych podczas kampanii, która planowana jest do realizacji do końca roku 2019. Informacje są umieszczane na stronie https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęconej kampanii.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11094

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.